Nočna ponovitev nedelja: Frekvenca X - periodni sistem, 25.8.

Vabljeni ogledu na RTV4D