Osebnost leta, glasovanje

Vabljeni ogledu na RTV4D