Mladimo prihodnost?

U3nek

recording logo

55

Kje in kako mladi v času negotove prihodnosti in pomanjkanju delovnih mest, lahko zavzamejo prostor, grejo v dialog? V mladinskem sektorju, z aktivnim državljanstvom, z aktivno participacijo, so odgovarjali organizirani mladinski delavci in participanti zaključne konference nacionalne operacije projektov desetih organizacij na tematiko aktivnega državljanstva mladih in mladinskega dela. V projekt se je tekom izvajanja vključilo več kot 300 mladih iskalcev zaposlitve, realiziranih pa je bilo 26 zaposlitev. Izvedenih je bilo 75 usposabljanj, na katerih so mladi udeleženci pridobili kompetence s področja mladinskega dela, odnosov z javnostmi in komuniciranja, medvrstniškega informiranja, socialnega vključevanja, vrednotenja in evalvacije mladinskega dela ter aktivnega državljanstva.

Mladimo prihodnost?

U3nek

Kje in kako mladi v času negotove prihodnosti in pomanjkanju delovnih mest, lahko zavzamejo prostor, grejo v dialog? V mladinskem sektorju, z aktivnim državljanstvom, z aktivno participacijo, so odgovarjali organizirani mladinski delavci in participanti zaključne konference nacionalne operacije projektov desetih organizacij na tematiko aktivnega državljanstva mladih in mladinskega dela. V projekt se je tekom izvajanja vključilo več kot 300 mladih iskalcev zaposlitve, realiziranih pa je bilo 26 zaposlitev. Izvedenih je bilo 75 usposabljanj, na katerih so mladi udeleženci pridobili kompetence s področja mladinskega dela, odnosov z javnostmi in komuniciranja, medvrstniškega informiranja, socialnega vključevanja, vrednotenja in evalvacije mladinskega dela ter aktivnega državljanstva.