Sporna prodaja Bia Separations in tvegani kapital

Točka preloma

recording logo

V Točki preloma: Zakaj in za koliko milijonov evrov je bila pri prodaji ajdovske družbe Bia Separations oškodovana slovenska država? Kako pomemben je v Sloveniji tvegani kapital?

Sporna prodaja Bia Separations in tvegani kapital

Točka preloma

V Točki preloma: Zakaj in za koliko milijonov evrov je bila pri prodaji ajdovske družbe Bia Separations oškodovana slovenska država? Kako pomemben je v Sloveniji tvegani kapital?