S stanovanjsko resolucijo do stanovanjske revolucije?

Točka preloma

recording logo

367

Pred tremi tedni sprejeta stanovanjska resolucija bo, ko in če bo uresničena, povzročila stanovanjsko revolucijo, napovedujejo poznavalci. Največ sprememb naj bi se zgodilo na področju neprofitnih stanovanj. Socialno ogroženi najemniki naj ne bi več plačevali neprofitne najemnine, ki že dolgo ne pokriva več stroškov vzdrževanja, saj naj bi bila za polovico prenizka, ampak t.i. stroškovno najemnino, za razliko naj bi dobivali stanovanjski dodatek. Pravico do neprofitnega stanovanja pa naj bi izgubili tisti, ki so zdaj v teh stanovanjih neupravičeno - ker je njihovo premoženjsko stanje boljše kot takrat, ko so neprofitno stanovanje dobili. Takšnih naj bi bila kar tretjina najemnikov. Kaj se bo spremenilo na trgu stanovanj, v Točki preloma. Gosta bosta Franci Gerbec, Slovensko nepremičninsko združenje FIABCI in Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS. Voditeljica: Janja Koren

S stanovanjsko resolucijo do stanovanjske revolucije?

Točka preloma

Pred tremi tedni sprejeta stanovanjska resolucija bo, ko in če bo uresničena, povzročila stanovanjsko revolucijo, napovedujejo poznavalci. Največ sprememb naj bi se zgodilo na področju neprofitnih stanovanj. Socialno ogroženi najemniki naj ne bi več plačevali neprofitne najemnine, ki že dolgo ne pokriva več stroškov vzdrževanja, saj naj bi bila za polovico prenizka, ampak t.i. stroškovno najemnino, za razliko naj bi dobivali stanovanjski dodatek. Pravico do neprofitnega stanovanja pa naj bi izgubili tisti, ki so zdaj v teh stanovanjih neupravičeno - ker je njihovo premoženjsko stanje boljše kot takrat, ko so neprofitno stanovanje dobili. Takšnih naj bi bila kar tretjina najemnikov. Kaj se bo spremenilo na trgu stanovanj, v Točki preloma. Gosta bosta Franci Gerbec, Slovensko nepremičninsko združenje FIABCI in Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS. Voditeljica: Janja Koren