Projekti za slepe in slabovidne

Tele M

recording logo

120

Gostji: dr. Alenka Valh Lopert, Oddelek za prevodoslovje FF UM dr.Jerneja HERZOG, PF UM

Projekti za slepe in slabovidne

Tele M

Gostji: dr. Alenka Valh Lopert, Oddelek za prevodoslovje FF UM dr.Jerneja HERZOG, PF UM