Otroci s posebnimi potrebami

Studio ob 17h

recording logo

236

Spraševali se bomo, ali je izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v rednih osnovnih šolah pri nas dovolj prožno. Med osnovnošolsko populacijo je 6 odstotkov teh otrok. Imajo učitelji dovolj veščin, sposobnosti, znanja in razumevanja za njihovo poučevanje? Kako je z izvajanjem dodatne strokovne pomoči, ali morajo biti starši res inštruktorji pri razlagi učne snovi? Govorili bomo o samopodobi teh otrok, o njihovi zaznamovanosti zaradi posebnih potreb in trudu, ki ga vlagajo v svoje znanje. Studio ob 17-ih s Petro Medved.

Otroci s posebnimi potrebami

Studio ob 17h

Spraševali se bomo, ali je izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v rednih osnovnih šolah pri nas dovolj prožno. Med osnovnošolsko populacijo je 6 odstotkov teh otrok. Imajo učitelji dovolj veščin, sposobnosti, znanja in razumevanja za njihovo poučevanje? Kako je z izvajanjem dodatne strokovne pomoči, ali morajo biti starši res inštruktorji pri razlagi učne snovi? Govorili bomo o samopodobi teh otrok, o njihovi zaznamovanosti zaradi posebnih potreb in trudu, ki ga vlagajo v svoje znanje. Studio ob 17-ih s Petro Medved.