Zmaga Shiffrinove, Ana Bucik 18., Andreja Slokar 23.

Šport

recording logo

Zmaga Shiffrinove, Ana Bucik 18., Andreja Slokar 23.

Šport