V Šentvidu poteka razlastitev pokopališča

Slovenska kronika

recording logo

50

V Šentvidu poteka razlastitev pokopališča

Slovenska kronika