Slovenija - 30 - Gospodarski vidiki osamosvajanja

Slovenija - 30

recording logo

V letu, ko zaznamujemo 30 let od zgodovinskih dogodkov v procesu nastajanja države, se spominjamo tudi gospodarskega osamosvajanja. Slovenija je izgubila jugoslovanski trg, uvedla lastno denarno enoto – tolar, sprejela tržno gospodarstvo ter začela privatizacijo. Dobili smo borzo vrednostnih papirjev. Kako se teh prelomnih časov spominjajo dr. Jože Mencinger, dr. France Arhar, dr. Draško Veselinovič in Igor Umek? V oddaji Slovenija – 30 let: Kako smo se gospodarsko osamosvajali z Vido Petrovčič.

Slovenija - 30 - Gospodarski vidiki osamosvajanja

Slovenija - 30

V letu, ko zaznamujemo 30 let od zgodovinskih dogodkov v procesu nastajanja države, se spominjamo tudi gospodarskega osamosvajanja. Slovenija je izgubila jugoslovanski trg, uvedla lastno denarno enoto – tolar, sprejela tržno gospodarstvo ter začela privatizacijo. Dobili smo borzo vrednostnih papirjev. Kako se teh prelomnih časov spominjajo dr. Jože Mencinger, dr. France Arhar, dr. Draško Veselinovič in Igor Umek? V oddaji Slovenija – 30 let: Kako smo se gospodarsko osamosvajali z Vido Petrovčič.