93. redna seja Odbora za zunanjo politiko, posnetek

Seje odbora za zunanjo politiko

recording logo

Dnevni red seje: A1. Predlog sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022-A) B1. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023) 1. Vprašanja in pobude članov Odbora za zunanjo politiko 2. Predlog zakona o ratifikaciji Mednarodne konvencije o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem (MKZVOPI) 2a. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani s sklepno listino (MGPCARIEU) 2b. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 3. Mednarodna dejavnost Državnega zbora 4. Razno

93. redna seja Odbora za zunanjo politiko, posnetek

Seje odbora za zunanjo politiko

Dnevni red seje: A1. Predlog sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022-A) B1. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023) 1. Vprašanja in pobude članov Odbora za zunanjo politiko 2. Predlog zakona o ratifikaciji Mednarodne konvencije o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem (MKZVOPI) 2a. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani s sklepno listino (MGPCARIEU) 2b. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 3. Mednarodna dejavnost Državnega zbora 4. Razno