63. redna seja Odbora za zunanjo politiko

Seje odbora za zunanjo politiko

recording logo

88

Dnevni red seje: 1. Vprašanja in pobude članov Odbora za zunanjo politiko 1a. Predlog zakona o ratifikaciji Sprememb iz leta 2014 Konvencije o delu v pomorstvu, 2006, in Sprememb iz leta 2016 Konvencije o delu v pomorstvu, 2006 (MKDP-A) 1b. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo o ustanovitvi Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco na Inštitutu »Jožef Stefan« v Ljubljani pod pokroviteljstvom Unesca (MSZNCUI) 1c. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo ter Organizacijo združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) o preoblikovanju – IZUM Regionalnega centra za knjižnične informacijske sisteme in informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti v Mariboru, Slovenija, v center 2. kategorije pod pokroviteljstvom Unesca in o njegovem delovanju (MSIZUM) 1d. Ugovor Republike Slovenije zoper pridržek Libanona k Mednarodni konvenciji o zatiranju financiranja terorizma 2. Mednarodna dejavnost Državnega zbora 3. Razno

63. redna seja Odbora za zunanjo politiko

Seje odbora za zunanjo politiko

Dnevni red seje: 1. Vprašanja in pobude članov Odbora za zunanjo politiko 1a. Predlog zakona o ratifikaciji Sprememb iz leta 2014 Konvencije o delu v pomorstvu, 2006, in Sprememb iz leta 2016 Konvencije o delu v pomorstvu, 2006 (MKDP-A) 1b. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo o ustanovitvi Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco na Inštitutu »Jožef Stefan« v Ljubljani pod pokroviteljstvom Unesca (MSZNCUI) 1c. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo ter Organizacijo združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) o preoblikovanju – IZUM Regionalnega centra za knjižnične informacijske sisteme in informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti v Mariboru, Slovenija, v center 2. kategorije pod pokroviteljstvom Unesca in o njegovem delovanju (MSIZUM) 1d. Ugovor Republike Slovenije zoper pridržek Libanona k Mednarodni konvenciji o zatiranju financiranja terorizma 2. Mednarodna dejavnost Državnega zbora 3. Razno