108. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije

Seje odbora za zadeve Evropske unije

recording logo

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o akcijskem načrtu za razvoj ekološke pridelave 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve, Luksemburg, 7. in 8. 6. 2021 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za okolje, Luksemburg, 10. 6. 2021 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija), Luksemburg, 11. 6. 2021

108. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije

Seje odbora za zadeve Evropske unije

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o akcijskem načrtu za razvoj ekološke pridelave 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve, Luksemburg, 7. in 8. 6. 2021 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za okolje, Luksemburg, 10. 6. 2021 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija), Luksemburg, 11. 6. 2021