29. redna seja Odbora za pravosodje

Seje odbora za pravosodje

recording logo

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1A), druga obravnava 2. Predlog zakona o ustavitvi postopkov o prekrških po 14. točki prvega odstavka 57. člena v povezavi z drugo in tretjo točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih in povrnitvi škode zaradi neustavne prepovedi omejitve gibanja in zbiranja prebivalstva zaradi preprečitve vnosa oziroma širjenja nalezljive bolezni covid-19 v državi in s tem povezanih izrečenih kazenskih sankcij za kršitve teh prepovedi oziroma omejitev (ZUPPPŠOG), druga obravnava 3. Razno

29. redna seja Odbora za pravosodje

Seje odbora za pravosodje

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1A), druga obravnava 2. Predlog zakona o ustavitvi postopkov o prekrških po 14. točki prvega odstavka 57. člena v povezavi z drugo in tretjo točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih in povrnitvi škode zaradi neustavne prepovedi omejitve gibanja in zbiranja prebivalstva zaradi preprečitve vnosa oziroma širjenja nalezljive bolezni covid-19 v državi in s tem povezanih izrečenih kazenskih sankcij za kršitve teh prepovedi oziroma omejitev (ZUPPPŠOG), druga obravnava 3. Razno