23. redna seja Odbora za pravosodje

Seje odbora za pravosodje

recording logo

Dnevni red seje: 1. Zahteva Višjega sodišča v Ljubljani za oceno ustavnosti devetega odstavka v zvezi s 1. točko drugega odstavka 112. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr.,27/16) (U-I-414/20) 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-M), druga obravnava 3. Razno

23. redna seja Odbora za pravosodje

Seje odbora za pravosodje

Dnevni red seje: 1. Zahteva Višjega sodišča v Ljubljani za oceno ustavnosti devetega odstavka v zvezi s 1. točko drugega odstavka 112. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr.,27/16) (U-I-414/20) 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-M), druga obravnava 3. Razno