20. nujna seja Odbora za pravosodje

Seje odbora za pravosodje

recording logo

44

Dnevni red seje: 1. Zahteva Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti 3. točke drugega odstavka 131. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Uradni list, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) v delu, kjer je po začetku postopka zaradi insolventnosti dovoljeno izdati sklep o izvršbi na podlagi sodne odločbe izdane o zahtevku, katerega predmet je terjatev, ki se v stečajnem postopku plača kot strošek postopka (U-I-217/20)

20. nujna seja Odbora za pravosodje

Seje odbora za pravosodje

Dnevni red seje: 1. Zahteva Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti 3. točke drugega odstavka 131. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Uradni list, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) v delu, kjer je po začetku postopka zaradi insolventnosti dovoljeno izdati sklep o izvršbi na podlagi sodne odločbe izdane o zahtevku, katerega predmet je terjatev, ki se v stečajnem postopku plača kot strošek postopka (U-I-217/20)