Nadaljevanje 39. nujne seje Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, posnetek

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

recording logo

Dnevni red seje: 1. Zakonitost delovanja Računskega sodišča Republike Slovenije z vidika integritete in avtonomije članov Računskega sodišča Republike Slovenije

Nadaljevanje 39. nujne seje Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, posnetek

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

Dnevni red seje: 1. Zakonitost delovanja Računskega sodišča Republike Slovenije z vidika integritete in avtonomije članov Računskega sodišča Republike Slovenije