28. redna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

recording logo

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o akcijskem načrtu za razvoj ekološke pridelave

28. redna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o akcijskem načrtu za razvoj ekološke pridelave