15. redna seja Odbora za gospodarstvo

Seje odbora za gospodarstvo

recording logo

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o strojih in strojni opremi 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/34/EU, Direktive 2004/109/ES, Direktive 2006/43/ES in Uredbe (EU) št. 537/2014 glede poročanja podjetij o trajnostnosti 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini (ZT-1C), skrajšani postopek 4. Predlog zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011 (ZOKIPOSR), druga obravnava 5. Deseto letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019 za leto 2019 6. Razno

15. redna seja Odbora za gospodarstvo

Seje odbora za gospodarstvo

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o strojih in strojni opremi 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/34/EU, Direktive 2004/109/ES, Direktive 2006/43/ES in Uredbe (EU) št. 537/2014 glede poročanja podjetij o trajnostnosti 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini (ZT-1C), skrajšani postopek 4. Predlog zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011 (ZOKIPOSR), druga obravnava 5. Deseto letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019 za leto 2019 6. Razno