1. nadaljevanje 36. nujne seje Odbora za finance, 4. del

Seje odbora za finance in monetarno politiko

recording logo

51

Dnevni red seje: 1. Predlog Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), nujni postopek

1. nadaljevanje 36. nujne seje Odbora za finance, 4. del

Seje odbora za finance in monetarno politiko

Dnevni red seje: 1. Predlog Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), nujni postopek