23. redna seja Mandatno-volilne komisije, prenos

Seje mandatno-volilne komisije

recording logo

50

Dnevni red seje: 1. Predlog za imenovanje člana Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije 2. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Cerknici 3. Predlogi za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniška mesta okrajnih sodnikov in sodnic na Okrajnem sodišču v Ljubljani 4. Predlogi za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniška mesta okrajnih sodnic na Okrajnem sodišču v Ljubljani 4.a. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Novem mestu 5. Predlogi sklepov o izvolitvi sodnikov porotnikov: a) Delovnega sodišča v Celju b) Delovnega sodišča v Kopru c) Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v delovnih sporih č) Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v socialnih sporih d) Delovnega sodišča v Mariboru 6. Predlog sklepa o razrešitvi članice Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 6.a. Predlog Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o zagotavljanju zaščitne opreme ter ukrepih institucij in nosilcev javnih funkcij za zajezitev širjenja bolezni COVID-19 od 1. 2. 2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave 7. Določitev kandidacijskega postopka za imenovanje predsednika in članov Državne volilne komisije ter njihovih namestnikov 8. Administrativne zadeve

23. redna seja Mandatno-volilne komisije, prenos

Seje mandatno-volilne komisije

Dnevni red seje: 1. Predlog za imenovanje člana Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije 2. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Cerknici 3. Predlogi za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniška mesta okrajnih sodnikov in sodnic na Okrajnem sodišču v Ljubljani 4. Predlogi za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniška mesta okrajnih sodnic na Okrajnem sodišču v Ljubljani 4.a. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Novem mestu 5. Predlogi sklepov o izvolitvi sodnikov porotnikov: a) Delovnega sodišča v Celju b) Delovnega sodišča v Kopru c) Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v delovnih sporih č) Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v socialnih sporih d) Delovnega sodišča v Mariboru 6. Predlog sklepa o razrešitvi članice Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 6.a. Predlog Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o zagotavljanju zaščitne opreme ter ukrepih institucij in nosilcev javnih funkcij za zajezitev širjenja bolezni COVID-19 od 1. 2. 2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave 7. Določitev kandidacijskega postopka za imenovanje predsednika in članov Državne volilne komisije ter njihovih namestnikov 8. Administrativne zadeve