22. redna seja Mandatno-volilne komisije

Seje mandatno-volilne komisije

recording logo

86

Dnevni red seje: A1. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije B1. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kopru 1. Predlog Sklepa o imenovanju člana Programskega sveta RTV Slovenija - na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija 1.a. Predlog sklepa o razrešitvi članice in imenovanju člana Slovenske nacionalne komisije za UNESCO 2. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d.d., domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018 3. Nadzor premoženjskega stanja eno leto po prenehanju funkcije namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije po 21. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

22. redna seja Mandatno-volilne komisije

Seje mandatno-volilne komisije

Dnevni red seje: A1. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije B1. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kopru 1. Predlog Sklepa o imenovanju člana Programskega sveta RTV Slovenija - na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija 1.a. Predlog sklepa o razrešitvi članice in imenovanju člana Slovenske nacionalne komisije za UNESCO 2. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d.d., domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018 3. Nadzor premoženjskega stanja eno leto po prenehanju funkcije namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije po 21. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije