21. redna seja Komisije za nadzor javnih financ

Seje komisije za nadzor javnih financ

recording logo

Dnevni red seje: 1. Začetek postopka za izbiro revizorja za Računsko sodišče Republike Slovenije za leto 2020 2. Poročilo o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju 1. 7. do 31. 12. 2020 3. Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije "Učinkovitost sistema upravljanja javnih zavodov"

21. redna seja Komisije za nadzor javnih financ

Seje komisije za nadzor javnih financ

Dnevni red seje: 1. Začetek postopka za izbiro revizorja za Računsko sodišče Republike Slovenije za leto 2020 2. Poročilo o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju 1. 7. do 31. 12. 2020 3. Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije "Učinkovitost sistema upravljanja javnih zavodov"