20. redna seja Komisije za nadzor javnih financ

Seje komisije za nadzor javnih financ

recording logo

Dnevni red seje: 1. Poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije o delu za leto 2020 - matično delovno telo 2. Poročilo Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško o poslovanju Sklada za leto 2019 - matično delovno telo

20. redna seja Komisije za nadzor javnih financ

Seje komisije za nadzor javnih financ

Dnevni red seje: 1. Poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije o delu za leto 2020 - matično delovno telo 2. Poročilo Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško o poslovanju Sklada za leto 2019 - matično delovno telo