19. redna seja Komisije za nadzor javnih financ

Seje komisije za nadzor javnih financ

recording logo

Dnevni red seje: 1.a. Poročilo Ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju 1. 7. do 31. 12. 2019 1.b. Poročilo Ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2020 2. Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2020 3. Predlog Priporočila v zvezi z Revizijskim poročilom Računskega sodišča Izvajanje nadzorstvene funkcije Banke Slovenije

19. redna seja Komisije za nadzor javnih financ

Seje komisije za nadzor javnih financ

Dnevni red seje: 1.a. Poročilo Ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju 1. 7. do 31. 12. 2019 1.b. Poročilo Ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2020 2. Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2020 3. Predlog Priporočila v zvezi z Revizijskim poročilom Računskega sodišča Izvajanje nadzorstvene funkcije Banke Slovenije