13. redna seja Komisije za nadzor javnih financ, 2. del

Seje komisije za nadzor javnih financ

recording logo

36

Dnevni red seje: 1. Poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije o delu za leto 2019 2. Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2019 3. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020

13. redna seja Komisije za nadzor javnih financ, 2. del

Seje komisije za nadzor javnih financ

Dnevni red seje: 1. Poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije o delu za leto 2019 2. Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2019 3. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020