75. redna seja Kolegija predsednika Državnega zbora

Seje kolegija predsednika Državnega zbora

recording logo

Dnevni red seje: 1. Predlog za obravnavo predlogov zakonov po skrajšanem postopku 2. Terminski program dela Državnega zbora za september 2020 3. Okvirni terminski program dela Državnega zbora za oktober 2020 3.A. Dogovor o sklicu izredne seje zbora 4. Razno

75. redna seja Kolegija predsednika Državnega zbora

Seje kolegija predsednika Državnega zbora

Dnevni red seje: 1. Predlog za obravnavo predlogov zakonov po skrajšanem postopku 2. Terminski program dela Državnega zbora za september 2020 3. Okvirni terminski program dela Državnega zbora za oktober 2020 3.A. Dogovor o sklicu izredne seje zbora 4. Razno