41. redna seja Državnega sveta

Seje Državnega sveta

recording logo

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 40. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije (Št. 060-01-5/2021) 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Državnega sveta v delegaciji za plenarna zasedanja Konference o prihodnosti Evrope 4. Predstavitev Evropskega organa za delo in njegovih nalog 5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-F) – druga obravnava 6. Predlog zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011 – zakonodajna iniciativa 7. Predlog Sklepa k zaključkom posveta Pogoji, ki jim mora biti zadoščeno za pravičen prehod iz premoga v Šaleški dolini

41. redna seja Državnega sveta

Seje Državnega sveta

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 40. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije (Št. 060-01-5/2021) 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Državnega sveta v delegaciji za plenarna zasedanja Konference o prihodnosti Evrope 4. Predstavitev Evropskega organa za delo in njegovih nalog 5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-F) – druga obravnava 6. Predlog zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011 – zakonodajna iniciativa 7. Predlog Sklepa k zaključkom posveta Pogoji, ki jim mora biti zadoščeno za pravičen prehod iz premoga v Šaleški dolini