Redna seja Državnega sveta, 1. del

Seje Državnega sveta

recording logo

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 37. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Predlogu deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju 2021–2024 4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-H) - skrajšani postopek 5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke (ZZOKPOHO) - druga obravnava 6. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E) - druga obravnava 7. Predlog Mnenja k Poročilu o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2019

Redna seja Državnega sveta, 1. del

Seje Državnega sveta

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 37. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Predlogu deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju 2021–2024 4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-H) - skrajšani postopek 5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke (ZZOKPOHO) - druga obravnava 6. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E) - druga obravnava 7. Predlog Mnenja k Poročilu o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2019