24. seja Državnega sveta

Seje Državnega sveta

recording logo

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 36. redne ter 21. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu (ZNDS) - druga obravnava 4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2I) - druga obravnava 5. Predlog Mnenja k Sedmemu poročilu o položaju romske skupnosti v Sloveniji 6. Predlog Poročila o delu Državnega sveta v letu 2020

24. seja Državnega sveta

Seje Državnega sveta

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 36. redne ter 21. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu (ZNDS) - druga obravnava 4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2I) - druga obravnava 5. Predlog Mnenja k Sedmemu poročilu o položaju romske skupnosti v Sloveniji 6. Predlog Poročila o delu Državnega sveta v letu 2020