Redna seja Državnega sveta, posnetek

Seje Državnega sveta

recording logo

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 35. redne ter 18., 19. in 20. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Republike Portugalske Svetu Evropske unije v času od 1. 1. do 30. 6. 2021 4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1A) - druga obravnava 5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K) - druga obravnava 6. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-E) - druga obravnava 7. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva (ZZIRDKG) - druga obravnava

Redna seja Državnega sveta, posnetek

Seje Državnega sveta

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 35. redne ter 18., 19. in 20. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Republike Portugalske Svetu Evropske unije v času od 1. 1. do 30. 6. 2021 4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1A) - druga obravnava 5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K) - druga obravnava 6. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-E) - druga obravnava 7. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva (ZZIRDKG) - druga obravnava