31. redna seja Državnega sveta, 2. del

Seje Državnega sveta

recording logo

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 30. redne in 16. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 1A. Potrditev mandata članu Državnega sveta – predstavniku lokalnih interesov 1B. Predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije v drugi polovici VI. mandata Državnega sveta 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Rednemu letnemu poročilu Zagovornika načela enakosti za leto 2019 4. Seznanitev z Odgovorom Vlade Republike Slovenije na Dopis predsednika Državnega sveta Vladi Republike Slovenije glede pomanjkljive ureditve vloge Državnega sveta v postopkih, predvidenih v 21.a členu Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi 5. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena Gradbenega zakona 6. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta 7. Seznanitev z delom Statističnega sveta Republike Slovenije v letu 2019 8. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Primorska po krizi COVID-19, sodelovanje pri oblikovanju in izvedbi ukrepov

31. redna seja Državnega sveta, 2. del

Seje Državnega sveta

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 30. redne in 16. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 1A. Potrditev mandata članu Državnega sveta – predstavniku lokalnih interesov 1B. Predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije v drugi polovici VI. mandata Državnega sveta 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Rednemu letnemu poročilu Zagovornika načela enakosti za leto 2019 4. Seznanitev z Odgovorom Vlade Republike Slovenije na Dopis predsednika Državnega sveta Vladi Republike Slovenije glede pomanjkljive ureditve vloge Državnega sveta v postopkih, predvidenih v 21.a členu Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi 5. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena Gradbenega zakona 6. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta 7. Seznanitev z delom Statističnega sveta Republike Slovenije v letu 2019 8. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Primorska po krizi COVID-19, sodelovanje pri oblikovanju in izvedbi ukrepov