42. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Seje Državnega sveta

recording logo

18

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 34. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 2. Predlog za sprejem avtentične razlage 7. člena Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija

42. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Seje Državnega sveta

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 34. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 2. Predlog za sprejem avtentične razlage 7. člena Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija