Kmetijski krožki na osnovnih šolah Ilirske Bistrice in lokalna samooskrba v Loškem pogorju

Projekt Na deželi

recording logo

Dokumentarna nanizanka, 3/8: Na osnovnih šolah v Ilirski Bistrici, Kuteževem, Prestranku, Postojni in na Hruševju zadnja leta v sklopu šolskega pouka potekajo kmetijski krožki kot Leader projekt Lokalne akcijske skupine Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom. Projekt je primer dobre prakse na področju izobraževanja mladih o kmetijstvu in zdravi prehrani. Otroci pod vodstvom mentorice Tamare Urbančič prek krožka spoznavajo tradicionalno, integrirano in intenzivno kmetijstvo. Postavili so si svoje šolske vrtove in na njih zasadili zelenjavo in sadno drevje, vzgajajo različne poljščine, žita, vrtnine in zdravilne rastline. Na bližnjih kmetijah spoznavajo domače živali, izdelujejo sir, pečejo kruh in opravljajo različna domača dela. Namen projekta Leader je, da otroci skozi tovrstne krožke pridejo do potrebnih znanj o samooskrbi in pridelavi lokalne hrane, predvsem pa, da drugače dojamejo povezave narave s kmetijstvom, panoge, ki na območju Ilirske Bistrice zadnja leta že izginja. Projekt je lahko dobra podlaga za samozaposlitev na področju izobraževanja mladih o kmetijstvu, temelji na izkušnjah iz Velike Britanije, kjer že potekajo podobni programi. Kmetijski krožek je tudi sestavni del mednarodnega projekta Pesca o prehranski vzgoji in je namenjen ne samo otrokom, ampak tudi njihovim staršem. S hrano in lokalno samooskrbo je na območju občin Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri povezan projekt Mreža kotičkov. Poteka v okviru Lokalne akcijske skupine Loško pogorje, gre pa za sklop različnih aktivnosti, povezanih s samooskrbo, ki na tem področju potekajo že več kot 10 let. Skozi projekt se razvijajo nove možnosti ponudbe živilskih izdelkov iz lokalnega okolja in razširjajo mreže njihovih prodajnih mest. Tako se spodbuja razvijanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, pa tudi pridelovanje in proizvajanje naravnih izdelkov višje kakovosti iz Škofjeloškega hribovja. Te živilske izdelke kmetje prodajajo na račun projekta Leader v sklopu »mreže domačih kotičkov«, ki so p ...

Kmetijski krožki na osnovnih šolah Ilirske Bistrice in lokalna samooskrba v Loškem pogorju

Projekt Na deželi

Dokumentarna nanizanka, 3/8: Na osnovnih šolah v Ilirski Bistrici, Kuteževem, Prestranku, Postojni in na Hruševju zadnja leta v sklopu šolskega pouka potekajo kmetijski krožki kot Leader projekt Lokalne akcijske skupine Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom. Projekt je primer dobre prakse na področju izobraževanja mladih o kmetijstvu in zdravi prehrani. Otroci pod vodstvom mentorice Tamare Urbančič prek krožka spoznavajo tradicionalno, integrirano in intenzivno kmetijstvo. Postavili so si svoje šolske vrtove in na njih zasadili zelenjavo in sadno drevje, vzgajajo različne poljščine, žita, vrtnine in zdravilne rastline. Na bližnjih kmetijah spoznavajo domače živali, izdelujejo sir, pečejo kruh in opravljajo različna domača dela. Namen projekta Leader je, da otroci skozi tovrstne krožke pridejo do potrebnih znanj o samooskrbi in pridelavi lokalne hrane, predvsem pa, da drugače dojamejo povezave narave s kmetijstvom, panoge, ki na območju Ilirske Bistrice zadnja leta že izginja. Projekt je lahko dobra podlaga za samozaposlitev na področju izobraževanja mladih o kmetijstvu, temelji na izkušnjah iz Velike Britanije, kjer že potekajo podobni programi. Kmetijski krožek je tudi sestavni del mednarodnega projekta Pesca o prehranski vzgoji in je namenjen ne samo otrokom, ampak tudi njihovim staršem. S hrano in lokalno samooskrbo je na območju občin Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri povezan projekt Mreža kotičkov. Poteka v okviru Lokalne akcijske skupine Loško pogorje, gre pa za sklop različnih aktivnosti, povezanih s samooskrbo, ki na tem področju potekajo že več kot 10 let. Skozi projekt se razvijajo nove možnosti ponudbe živilskih izdelkov iz lokalnega okolja in razširjajo mreže njihovih prodajnih mest. Tako se spodbuja razvijanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, pa tudi pridelovanje in proizvajanje naravnih izdelkov višje kakovosti iz Škofjeloškega hribovja. Te živilske izdelke kmetje prodajajo na račun projekta Leader v sklopu »mreže domačih kotičkov«, ki so p ...