Učinki Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij

Prisluhnimo tišini

recording logo

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij FIHO sofinancira programe in storitve invalidskih in humanitarnih organizacij. 90 odstotkov vseh sredstev FIHA zagotavlja Loterija Slovenije. FIHO je ob svoji ustanovitvi leta 1998 sofinanciral 14 invalidskih in 31 humanitarnih organizacij, v letu 2015 pa je finančno podpiral več kot 100 nacionalnih invalidskih in humanitarnih organizacij. Sredstva se porabijo prek mreže več kot 800 lokalnih organizacijskih enot na celotnem območju Republike Slovenije in so namenjena za ustvarjanje enakih možnostih, preprečevanje socialne izključenosti in izboljšanje kakovosti življenja za več kot pol milijona uporabnikov – invalidov, bolnih, ostarelih in socialno šibkejših ter njihovih družin.

Učinki Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij

Prisluhnimo tišini

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij FIHO sofinancira programe in storitve invalidskih in humanitarnih organizacij. 90 odstotkov vseh sredstev FIHA zagotavlja Loterija Slovenije. FIHO je ob svoji ustanovitvi leta 1998 sofinanciral 14 invalidskih in 31 humanitarnih organizacij, v letu 2015 pa je finančno podpiral več kot 100 nacionalnih invalidskih in humanitarnih organizacij. Sredstva se porabijo prek mreže več kot 800 lokalnih organizacijskih enot na celotnem območju Republike Slovenije in so namenjena za ustvarjanje enakih možnostih, preprečevanje socialne izključenosti in izboljšanje kakovosti življenja za več kot pol milijona uporabnikov – invalidov, bolnih, ostarelih in socialno šibkejših ter njihovih družin.