Franc Repič

Pričevalci

recording logo

4080

Sin podjetnika iz Ajdovščine in poznejši strojni innženir v izredno dragocenem pričevanju oriše fašistično preganjanje, ki ga je doživel kot otrok, začetek vojne, svoja partizanska leta, in mešanje osvobodilnega boja z revolucijo ter trpljenje prebivalstva. Podrobno opiše partizansko zasedbo Trsta in žalosten umik iz mesta leta 1945. Zlasti travmatično pa je bilo zanj, ko je v sestavi KNOJa po vojni sodeloval pri »čiščenju ostankov bele garde«. Ker se je uprl ubijanju ujetih se je tudi sam komaj rešil: »Za vsako ceno sem želel ohraniti čisto vest – te me sedaj drži pokoncu.«

Franc Repič

Pričevalci

Sin podjetnika iz Ajdovščine in poznejši strojni innženir v izredno dragocenem pričevanju oriše fašistično preganjanje, ki ga je doživel kot otrok, začetek vojne, svoja partizanska leta, in mešanje osvobodilnega boja z revolucijo ter trpljenje prebivalstva. Podrobno opiše partizansko zasedbo Trsta in žalosten umik iz mesta leta 1945. Zlasti travmatično pa je bilo zanj, ko je v sestavi KNOJa po vojni sodeloval pri »čiščenju ostankov bele garde«. Ker se je uprl ubijanju ujetih se je tudi sam komaj rešil: »Za vsako ceno sem želel ohraniti čisto vest – te me sedaj drži pokoncu.«