Nedeljsko bogoslužje, prenos iz Ribnice na Pohorju

Prenos bogoslužij

recording logo

Ribnica na Pohorju je velika gručasta središčna vas v Lovrenško-Ribniškem podolju na severu Pohorja. Leži na položnem delu pobočja, imenovanem Ribniško polje. Kraj se omenja že leta 1266. Osrednji prostor je okoli župnijske cerkve sv. Jerneja, ki ima sedanjo podobo od srede 18. stoletja. Mašuje župnik Fredi Mlinarič.

Nedeljsko bogoslužje, prenos iz Ribnice na Pohorju

Prenos bogoslužij

Ribnica na Pohorju je velika gručasta središčna vas v Lovrenško-Ribniškem podolju na severu Pohorja. Leži na položnem delu pobočja, imenovanem Ribniško polje. Kraj se omenja že leta 1266. Osrednji prostor je okoli župnijske cerkve sv. Jerneja, ki ima sedanjo podobo od srede 18. stoletja. Mašuje župnik Fredi Mlinarič.