Pogled na ... nagrobnik Friderika IX. Ptujskega

Pogled na ...

recording logo

To je najlepši viteški nagrobnik, kar jih premoremo in v številnih opisih – tako znanstvenih kot literarnih – avtorji niso skoparili s hvalnicami. Čeprav je delno poškodovan, nam zrcali ideal plemenitega viteza. Frideriku IX. ni bilo namenjeno dolgo življenje, dočakal je le 35 let. Imel pa je gradiščanstvo na ptujskem gradu, bil je vojaški poveljnik, štajerski maršal in nekaj časa tudi štajerski deželni glavar. In ta mož je obstal pred nami, kot popolna podoba poznosrednjeveškega viteza, ki živi in zre v nas z odprtimi očmi. Nagrobnik je podoba živega: z nami govori in čeprav je telo minljiva tvarina, je duh ostal.

Pogled na ... nagrobnik Friderika IX. Ptujskega

Pogled na ...

To je najlepši viteški nagrobnik, kar jih premoremo in v številnih opisih – tako znanstvenih kot literarnih – avtorji niso skoparili s hvalnicami. Čeprav je delno poškodovan, nam zrcali ideal plemenitega viteza. Frideriku IX. ni bilo namenjeno dolgo življenje, dočakal je le 35 let. Imel pa je gradiščanstvo na ptujskem gradu, bil je vojaški poveljnik, štajerski maršal in nekaj časa tudi štajerski deželni glavar. In ta mož je obstal pred nami, kot popolna podoba poznosrednjeveškega viteza, ki živi in zre v nas z odprtimi očmi. Nagrobnik je podoba živega: z nami govori in čeprav je telo minljiva tvarina, je duh ostal.