Slovenščina in Univerza

Panoptikum

recording logo

Aktualne spremembe in dopolnitve Zakona o visokem šolstvu prinašajo marsikaj, ampak tista točka, na kateri se v zadnjih mesecih najbolj lomijo kopja strokovne in laične javnosti, je vprašanje jezika. Ali gre res zgolj za zakonsko ureditev zatečenega stanja, v katerem je izvajanje študijskih programov tudi v tujih jezikih realnost, mimo katere ne moremo, ali pa je v imenu konkurenčnosti naših univerz in internacionalizacije znanosti slovenščina dejansko ogrožena? So pravila glede tega, kdaj in v kakšnih okoliščinah naj predavanja potekajo v tujem jeziku dovolj jasna? Ali je skrb za jezik res zgolj stvar tistih, ki se z njim ukvarjajo na znanstveni ravni, ali pa bi morala univerza kot celota prevzeti soodgovornost za pismenost in jezikovno sposobnost tistih, ki z diplomami in magisteriji zapuščajo njene hrame? Vprašanj je veliko. Nekatera bomo poskušali osvetliti v tokratni izvedbi Panoptikuma.

Slovenščina in Univerza

Panoptikum

Aktualne spremembe in dopolnitve Zakona o visokem šolstvu prinašajo marsikaj, ampak tista točka, na kateri se v zadnjih mesecih najbolj lomijo kopja strokovne in laične javnosti, je vprašanje jezika. Ali gre res zgolj za zakonsko ureditev zatečenega stanja, v katerem je izvajanje študijskih programov tudi v tujih jezikih realnost, mimo katere ne moremo, ali pa je v imenu konkurenčnosti naših univerz in internacionalizacije znanosti slovenščina dejansko ogrožena? So pravila glede tega, kdaj in v kakšnih okoliščinah naj predavanja potekajo v tujem jeziku dovolj jasna? Ali je skrb za jezik res zgolj stvar tistih, ki se z njim ukvarjajo na znanstveni ravni, ali pa bi morala univerza kot celota prevzeti soodgovornost za pismenost in jezikovno sposobnost tistih, ki z diplomami in magisteriji zapuščajo njene hrame? Vprašanj je veliko. Nekatera bomo poskušali osvetliti v tokratni izvedbi Panoptikuma.