Neue Slowenische Kunst – o retro metodi

Panoptikum

recording logo

Neue Slowenische Kunst – o retro metodi Neue Slowenische Kunst je s svojimi odvodi proizvedla »dogodek« – točko brez vrnitve, prelom z obstoječim – ideološko in umetniško. A čeprav je bila v tistih prelomnih osemdesetih enako kritična do prihajajočega globalnega kapitalizma in do odhajajočega lokalnega socializma, se zdi, da je nekdanji sistem ni in ni mogel preboleti, medtem ko je jo sedanji posrkal vase. Kaj se je zgodilo? Koliko je ostalo od »dogodka« oziroma kaj od njega še vztraja v kritiki? »Retro metoda« je tisto, kar naj bi bilo v umetniški strategiji NSK presežno. Kakšni so danes njeni učinki sredi splošne retro manije v kulturi? NSK je kritiko družbenega sistema dopolnila s kritiko umetniške institucije. Kako je sama prerasla v institucijo in pristala sredi umetniškega sistema in njegove ekonomije? NSK je ustanovila državo v času, onkraj teritorialne ali ekonomske logike. Kakšni so njeni realni učinki – je družbena ali »zgolj« umetniška alternativa obstoječemu?

Neue Slowenische Kunst – o retro metodi

Panoptikum

Neue Slowenische Kunst – o retro metodi Neue Slowenische Kunst je s svojimi odvodi proizvedla »dogodek« – točko brez vrnitve, prelom z obstoječim – ideološko in umetniško. A čeprav je bila v tistih prelomnih osemdesetih enako kritična do prihajajočega globalnega kapitalizma in do odhajajočega lokalnega socializma, se zdi, da je nekdanji sistem ni in ni mogel preboleti, medtem ko je jo sedanji posrkal vase. Kaj se je zgodilo? Koliko je ostalo od »dogodka« oziroma kaj od njega še vztraja v kritiki? »Retro metoda« je tisto, kar naj bi bilo v umetniški strategiji NSK presežno. Kakšni so danes njeni učinki sredi splošne retro manije v kulturi? NSK je kritiko družbenega sistema dopolnila s kritiko umetniške institucije. Kako je sama prerasla v institucijo in pristala sredi umetniškega sistema in njegove ekonomije? NSK je ustanovila državo v času, onkraj teritorialne ali ekonomske logike. Kakšni so njeni realni učinki – je družbena ali »zgolj« umetniška alternativa obstoječemu?