Varovanje arhitekturne dediščine - dvojna merila?

Panoptikum

recording logo

692

Stavbna dediščina je eden ključnih elementov, ki povezuje preteklost prostora, skupnosti, ki prostor naseljuje, ter njene kulture s sedanjostjo. Zadnji dogodki , kot sta porušenje Rakuševega mlina ter propadanje Hotela Kanin, sta nas spodbudili k razmisleku. Seveda pa preteklost niso samo gradovi, ampak tudi stavbe, stare nekaj desetletij, ki s svojo arhitekturno podobo in vsebino bistveno sooblikujejo naš prostor bivanja. Kako stroka in politika obravnavata prve in kako druge? Kako ju ohranjata in revitalizirata? In kakšen je odnos nas, prebivalcev, do stavbne dediščine v njenih mnogoterih podobah?

Varovanje arhitekturne dediščine - dvojna merila?

Panoptikum

Stavbna dediščina je eden ključnih elementov, ki povezuje preteklost prostora, skupnosti, ki prostor naseljuje, ter njene kulture s sedanjostjo. Zadnji dogodki , kot sta porušenje Rakuševega mlina ter propadanje Hotela Kanin, sta nas spodbudili k razmisleku. Seveda pa preteklost niso samo gradovi, ampak tudi stavbe, stare nekaj desetletij, ki s svojo arhitekturno podobo in vsebino bistveno sooblikujejo naš prostor bivanja. Kako stroka in politika obravnavata prve in kako druge? Kako ju ohranjata in revitalizirata? In kakšen je odnos nas, prebivalcev, do stavbne dediščine v njenih mnogoterih podobah?