Ozare

Ozare

recording logo

25

"Prostovoljno, popolnoma zavestno in z ničimer prisiljeno žrtvovanje sebe za korist vseh, je najvišji znak samoobvadovanja in svobode lastne volje." (Dostojevski)

Ozare

Ozare

"Prostovoljno, popolnoma zavestno in z ničimer prisiljeno žrtvovanje sebe za korist vseh, je najvišji znak samoobvadovanja in svobode lastne volje." (Dostojevski)