Studio 25: Zadnje jugoslovansko predsedstvo

Osamosvojitev Slovenije

recording logo

Predsedstvo SFRJ je bilo kolektivno telo sestavljeno iz članov vsake od 6 jugoslovanskih republik in iz 2 avtonomnih pokrajin, ki naj bi nasledilo vlogo Tita. Zadnji predsednik zveznega predsedstva je bil Hrvat Stipe Mesić, iz Bosne in Hercegovine je bil Bogić Bogičević, iz Makedonije pa Vasil Tupurkovski. Vsi trije bodo gostje oddaje Studio25, ki jo je pripravila Rosvita Pesek, pogovor pa bo tekel o zadnjem mandatu zveznega predsedstva, ki se je končal jeseni 1991, ko je razpadala Jugoslavija, ko sta si Franjo Tuđman in Slobodan Milošević že razdelila interesne sfere, ko je Jugoslovanska armada poskušala izvesti vojaški puč in ko se je Slovenija osamosvojila. Bi lahko kot kolektivno telo in kot posamezniki storili več, predvsem preprečili vojno, ki je vzela na jugoslovanskih tleh pol milijona življenj?

Studio 25: Zadnje jugoslovansko predsedstvo

Osamosvojitev Slovenije

Predsedstvo SFRJ je bilo kolektivno telo sestavljeno iz članov vsake od 6 jugoslovanskih republik in iz 2 avtonomnih pokrajin, ki naj bi nasledilo vlogo Tita. Zadnji predsednik zveznega predsedstva je bil Hrvat Stipe Mesić, iz Bosne in Hercegovine je bil Bogić Bogičević, iz Makedonije pa Vasil Tupurkovski. Vsi trije bodo gostje oddaje Studio25, ki jo je pripravila Rosvita Pesek, pogovor pa bo tekel o zadnjem mandatu zveznega predsedstva, ki se je končal jeseni 1991, ko je razpadala Jugoslavija, ko sta si Franjo Tuđman in Slobodan Milošević že razdelila interesne sfere, ko je Jugoslovanska armada poskušala izvesti vojaški puč in ko se je Slovenija osamosvojila. Bi lahko kot kolektivno telo in kot posamezniki storili več, predvsem preprečili vojno, ki je vzela na jugoslovanskih tleh pol milijona življenj?