Omizje: 100 let Spomenice in rojstva Mirka Šoštariča

Omizje TV Maribor

recording logo

31

Minilo je 100 let od pobude za sistemsko varovanje narave pri nas. Leta 1920 je 13 strokovnjakov tedanjega Odseka za varstvo prirode Muzejskega društva v Ljubljani s tako imenovano Spomenico pozvali k ustanovitvi varstvenih parkov, varovanju redkih živali, rastlin in podzemnih jam ter k sistematični skrbi za naravo povabilo najširšo javnost. Nekatere v Spomenici strnjene pobude so desetletja dolgo čakale na uresničitev, vse pa so aktualne še danes. Bodite z nami v oddaji Omizje TV Maribor v kateri se bomo spomnili tudi 100 letnice rojstva Mirka Šoštariča, nestorja sodobnega slovenskega varstva naravne dediščine, kot so zapisali ob podelitvi Steletove nagrade leta 1994.

Omizje: 100 let Spomenice in rojstva Mirka Šoštariča

Omizje TV Maribor

Minilo je 100 let od pobude za sistemsko varovanje narave pri nas. Leta 1920 je 13 strokovnjakov tedanjega Odseka za varstvo prirode Muzejskega društva v Ljubljani s tako imenovano Spomenico pozvali k ustanovitvi varstvenih parkov, varovanju redkih živali, rastlin in podzemnih jam ter k sistematični skrbi za naravo povabilo najširšo javnost. Nekatere v Spomenici strnjene pobude so desetletja dolgo čakale na uresničitev, vse pa so aktualne še danes. Bodite z nami v oddaji Omizje TV Maribor v kateri se bomo spomnili tudi 100 letnice rojstva Mirka Šoštariča, nestorja sodobnega slovenskega varstva naravne dediščine, kot so zapisali ob podelitvi Steletove nagrade leta 1994.