Omizje: Stanje v najstarejših športnih kolektivih v Mariboru

Omizje TV Maribor

recording logo

56

Kam v današnji družbi umestiti šport? Morda je to nekoliko lažje, če nanj gledamo iz zgodovinskega vidika. Kar nekaj mariborskih klubov je prišlo do častitljivih obletnic. Svečanosti ob 100-tih obletnicah so kar pogoste. Zato se v tokratnem Omizju oziramo proti začetku 20-tega stoletja in stanju športa v Mariboru. Takrat je nastalo nekaj klubov, ki so pomembno zaznamovali novejšo slovensko zgodovino. Z gosti se bom pogovarjal tako o preteklem, kot o sedanjem stanju mariborskega športa. Voditelj: Drago Soršak.

Omizje: Stanje v najstarejših športnih kolektivih v Mariboru

Omizje TV Maribor

Kam v današnji družbi umestiti šport? Morda je to nekoliko lažje, če nanj gledamo iz zgodovinskega vidika. Kar nekaj mariborskih klubov je prišlo do častitljivih obletnic. Svečanosti ob 100-tih obletnicah so kar pogoste. Zato se v tokratnem Omizju oziramo proti začetku 20-tega stoletja in stanju športa v Mariboru. Takrat je nastalo nekaj klubov, ki so pomembno zaznamovali novejšo slovensko zgodovino. Z gosti se bom pogovarjal tako o preteklem, kot o sedanjem stanju mariborskega športa. Voditelj: Drago Soršak.