Novomašniki

Obzorja duha

recording logo

Diakoni se posvečajo duhovnemu služenju soljudem. Njihovo poslanstvo je biti na razpolago vsem. Diakoni smejo krščevati, poročati, pokopavati, pridigati in poučevati verouk, skrbijo za ostarele in duhovno oskrbujejo posameznike. Kjer ni duhovnika, lahko tudi vodijo bogoslužje. Diakoni so lahko samski (v celibatu) ali pa poročeni - stalni diakoni. Cerkveno pravo na podlagi tradicije Cerkve določa, da so diakoni lahko le moški. Središče duhovniške službe je obhajanje evharistije. Iz globokega osebnega odnosa z Gospodom more duhovnik služiti sočloveku in Cerkvi ter ljudem podeljevati zakramente. Duhovniška služba predpostavlja življenje v celibatu (neporočenost), redno molitev brevirja in pokorščino škofu. Službe, ki jih opravlja duhovnik, so zelo različne: kot župnik vodi župnijo, lahko je kaplan ali duhovni pomočnik. Duhovniki tudi poučujejo verouk in duhovno oskrbujejo zapornike, bolnike in starejše ljudi, vojake, policiste ipd.

Novomašniki

Obzorja duha

Diakoni se posvečajo duhovnemu služenju soljudem. Njihovo poslanstvo je biti na razpolago vsem. Diakoni smejo krščevati, poročati, pokopavati, pridigati in poučevati verouk, skrbijo za ostarele in duhovno oskrbujejo posameznike. Kjer ni duhovnika, lahko tudi vodijo bogoslužje. Diakoni so lahko samski (v celibatu) ali pa poročeni - stalni diakoni. Cerkveno pravo na podlagi tradicije Cerkve določa, da so diakoni lahko le moški. Središče duhovniške službe je obhajanje evharistije. Iz globokega osebnega odnosa z Gospodom more duhovnik služiti sočloveku in Cerkvi ter ljudem podeljevati zakramente. Duhovniška služba predpostavlja življenje v celibatu (neporočenost), redno molitev brevirja in pokorščino škofu. Službe, ki jih opravlja duhovnik, so zelo različne: kot župnik vodi župnijo, lahko je kaplan ali duhovni pomočnik. Duhovniki tudi poučujejo verouk in duhovno oskrbujejo zapornike, bolnike in starejše ljudi, vojake, policiste ipd.