Kolumna o knjigi Človek in ljube živali

Obzorja duha

recording logo

4

Moralni teolog dr. Roman Globokar je predstavil sporočilo knjige avtorja Martina Lintnerja z naslovom Človek in ljube živali. Knjiga zapolnjuje vrzel na področju krščanske etike živali. Čeprav se v družbi veliko govori o položaju živali in človekovem odnosu do njih, je bila Katoliška cerkev do teme predolgo zadržana in se ni odzvala na aktualne izzive. Lintner predstavlja temo s teološkega vidika, predvsem na podlagi svetopisemskega nauka o stvarjenju sveta in eshatološke dovršitve sveta. Hkrati opozori tudi na sodobno filozofsko in etično refleksijo človekovega odnosa do živali.

Kolumna o knjigi Človek in ljube živali

Obzorja duha

Moralni teolog dr. Roman Globokar je predstavil sporočilo knjige avtorja Martina Lintnerja z naslovom Človek in ljube živali. Knjiga zapolnjuje vrzel na področju krščanske etike živali. Čeprav se v družbi veliko govori o položaju živali in človekovem odnosu do njih, je bila Katoliška cerkev do teme predolgo zadržana in se ni odzvala na aktualne izzive. Lintner predstavlja temo s teološkega vidika, predvsem na podlagi svetopisemskega nauka o stvarjenju sveta in eshatološke dovršitve sveta. Hkrati opozori tudi na sodobno filozofsko in etično refleksijo človekovega odnosa do živali.