30 let Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

Obzorja duha

recording logo

34

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov letos praznuje 30. obletnico ustanovitve. Osnovni namen skavtske vzgoje je prispevati k celostnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in družbenemu razvoju otrok in mladih, da bi lahko postali trdne osebnosti in odgovorni člani družbe. Slovenska skavtska organizacija ima trenutno nekaj več kot 5.300 aktivnih članov, od tega je okoli 900 voditeljev, prostovoljcev.

30 let Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

Obzorja duha

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov letos praznuje 30. obletnico ustanovitve. Osnovni namen skavtske vzgoje je prispevati k celostnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in družbenemu razvoju otrok in mladih, da bi lahko postali trdne osebnosti in odgovorni člani družbe. Slovenska skavtska organizacija ima trenutno nekaj več kot 5.300 aktivnih članov, od tega je okoli 900 voditeljev, prostovoljcev.