Edinost kristjanov

Obzorja duha

recording logo

11

Ekumensko gíbanje ali  ekumenizem je gibanje za enotnost kristjanov. Pri tem ne gre za združenje vseh kristjanov v eno cerkev, temveč za povezovanje in upoštevanje enakovrednosti različnih cerkva. Izraz ekumenizem izhaja iz grške besede ekuméne, ki pomeni ves naseljeni svet. Ekumensko gibanje naj bi združilo kristjane po vsem svetu.

Edinost kristjanov

Obzorja duha

Ekumensko gíbanje ali  ekumenizem je gibanje za enotnost kristjanov. Pri tem ne gre za združenje vseh kristjanov v eno cerkev, temveč za povezovanje in upoštevanje enakovrednosti različnih cerkva. Izraz ekumenizem izhaja iz grške besede ekuméne, ki pomeni ves naseljeni svet. Ekumensko gibanje naj bi združilo kristjane po vsem svetu.