Novi stiški opat

Obzorja duha

recording logo

Beseda opat izhaja iz aramejske besede abba, kar pomeni očka, in kaže na bistvo službe, ki jo v samostanu opravlja opat. Služba opata cistercijanskega samostana je zakoreninjena v dveh dokumentih. Prvi je redovno vodilo oz. Regula sv. Benedikta iz Nursije, ki je leta 529 ustanovil benediktinski red, katerega duhovni nasledniki so tudi cistercijani. P. Maksimilijan File, ki je bil letos izbran za 58. stiškega opata, je odraščal v župniji Kranjska Gora. Zase pravi, da je že od malega vedel, da bo postal duhovnik. Po končani osnovni šoli je odšel v Malo semenišče v Vipavi in šolanje nadaljeval na takratni Srednji verski šoli.

Novi stiški opat

Obzorja duha

Beseda opat izhaja iz aramejske besede abba, kar pomeni očka, in kaže na bistvo službe, ki jo v samostanu opravlja opat. Služba opata cistercijanskega samostana je zakoreninjena v dveh dokumentih. Prvi je redovno vodilo oz. Regula sv. Benedikta iz Nursije, ki je leta 529 ustanovil benediktinski red, katerega duhovni nasledniki so tudi cistercijani. P. Maksimilijan File, ki je bil letos izbran za 58. stiškega opata, je odraščal v župniji Kranjska Gora. Zase pravi, da je že od malega vedel, da bo postal duhovnik. Po končani osnovni šoli je odšel v Malo semenišče v Vipavi in šolanje nadaljeval na takratni Srednji verski šoli.